Maatregelen coronavirus

ALGEMENE MAATREGELEN

We hanteren de maatregelen zoals die zijn vastgesteld door het RIVM en de noodverordening van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Dat betekent dat bezoekers in onze gehele locatie anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Om het aantal verkeersbewegingen te beperken is het niet toegestaan in de hal te wachten en in- en uit te lopen (om bijvoorbeeld te roken). Bezoekers wordt verzocht hun handen te desinfecteren bij binnenkomst.

We verzoeken bezoekers de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

PRECAUTIONS

We apply the measures as adopted by RIVM and the emergency ordinance of the South Limburg Safety Region.

This means that visitors must keep a distance of one and a half meters in our entire location. To limit the number of traffic movements, it is not allowed to wait in the hall and walk in and out (e.g. to smoke). Visitors are requested to disinfect their hands upon entry.

We invite visitors to follow the instructions of the staff.

MAßNAHMEN

Wir wenden die von RIVM verabschiedeten Maßnahmen und die Notstandsverordnung der Sicherheitsregion Süd-Limburg an.

Dies bedeutet, dass Besucher an unserem gesamten Standort einen Abstand von anderthalb Metern einhalten müssen. Um die Anzahl der Verkehrsbewegungen zu begrenzen, darf man nicht in der Halle warten und ein- und ausgehen (zum Beispiel rauchen). Besucher werden gebeten, ihre Hände beim Betreten zu desinfizieren.

Bitte den Anweisungen des Personals zu folgen.

RECREATIEF VRIJ ZWEMMEN

Het zwembad is geopend voor recreatief vrij zwemmen en leszwemmen, maar let op het volgende.

In het kader van de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus zijn de douches tijdens de zwemlessen buiten gebruik.

Voor het recreatief vrij zwemmen is toegang tot het zwembad en de kleedruimte afhankelijk van de drukte. U moet vooraf reserveren via het reserveringsformulier vrij zwemmen >>

Recreatief vrij zwemmen kan op woensdag en vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur en op zondag 13.30 tot 17.00 uur.
Kijk hier voor meer informatie >>


BINNENSPELEN & HORECA

De binnenspeeltuin en de horeca van @Op de Berg zijn weer open.

Vanwege de opgelegde maatregelen is het aantal plaatsen beperkt. Reserveren is verplicht. We werken met tijdslots en alleen binnen het door u gekozen tijdslot kunnen we de gereserveerde plekken garanderen.

Reserveren kan via het reserveringsformulier binnenspeeltuin >>

  • Maximaal 2 volwassenen per tafel tenzij het om één gezin/huishouden gaat.
  • Om de bezoekers zoveel mogelijk te spreiden krijgt u een tafel toegewezen.
  • Onze horeca is optimaal ingedeeld om de noodzakelijke afstand te kunnen garanderen. Daarom moeten tafels en stoelen op hun plek blijven staan.
  • Kom binnen de afgesproken tijd.

ZWEMLESSEN VANAF 2 JUNI

Voor regels met betrekking tot de bezoekers van de zwemlessen verwijzen wij u naar Zwemschool Netty.

In de gehele accommodatie geldt maximaal 1 begeleider per zwemmend kind. Er is geen plek voor extra begeleiders en/of spelende kinderen.

Voor bezoekers van de zwemlessen is in onze horeca een beperkt aantal tafels en zitplaatsen gereserveerd. Consumptie is verplicht.