Reservering binnenspeeltuin

Via dit formulier kunt u een reservering voor de binnenspeeltuin indienen. Na verzending wordt uw aanvraag beoordeeld en ontvangt u bij akkoord een bevestiging.

RESERVEREN BINNENSPEELTUIN

De binnenspeeltuin is geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
The indoor playground is open on Wednesdays, Fridays, Saturdays and Sundays.
Der Indoor-Spielplatz ist mittwochs, freitags, samstags und sonntags geöffnet.

Vanwege de coronamaatregelen geldt een aantal beperkingen:
Maximaal 1 ouder per kind. Maximaal 4 personen per groep (incl. baby’s), tenzij het om één gezin gaat. U kunt niet met meer personen komen dan waarvoor u gereserveerd heeft. We werken met tijdsloten en alleen binnen het gereserveerde tijdslot kan uw verblijf worden gegarandeerd. Onze horeca is tijdelijk gesloten. Er is gratis water en Ranja. Het is niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen en te nuttigen.

Due to the corona measures, a number of restrictions apply:
Maximum 1 parent per child. Maximum 4 people per group (incl. Babies), unless it concerns one family. You cannot come with more people than you have reserved for. We work with time slots and your stay can only be guaranteed within the reserved time slot. Our catering is temporarily closed. There is free water and Ranja. It is not allowed to bring and consume your own food or drinks.

Aufgrund der Koronamaßnahmen gelten eine Reihe von Einschränkungen:
Maximal 1 Elternteil pro Kind. Maximal 4 Personen pro Gruppe (inkl. Babys), sofern es sich nicht um eine Familie handelt. Sie können nicht mit mehr Personen kommen, als Sie reserviert haben. Wir arbeiten mit Zeitfenstern und Ihr Aufenthalt kann nur innerhalb des reservierten Zeitfensters garantiert werden. Unser Catering ist vorübergehend geschlossen. Es gibt freies Wasser und Ranja. Es ist nicht gestattet, eigene Speisen oder Getränke mitzubringen und zu konsumieren.


Na verzending van het formulier beoordelen we uw aanvraag. Dat kan enige tijd duren. U ontvangt via e-mail een reactie.